Lees de tekst op deze pagina alstublieft zorgvuldig door alvorens de internetpagina www.flowworks.es, maar ook de hier aan gekoppelde subdomeinen, en social media pagina’s zoals bijvoorbeeld Facebook, Instagram en Twitter, welke eigendom dan wel onder beheer zijn van Flow Works, hierna te noemen ‘Aannemer’, te gebruiken. Door de internetpagina en/of de social media pagina’s van Aannemer te gebruiken, geeft u aan kennis te hebben genomen van en onvoorwaardelijk akkoord te gaan met de hier gestelde punten en voorwaarden. Indien u niet akkoord gaat met één of meerdere punten, dient u geen gebruik te maken van de internetpagina en/of de social media pagina’s van Aannemer. Overal waar in op deze pagina ‘hij’ vermeldt staat, dient in geval van toepassing ook ‘zij’ gelezen te worden en omgekeerd.

Online formulieren
Als u via deze internetpagina, of de diverse social media kanalen, contact op neemt met Aannemer kan dat via een contactformulier, per e-mail of een ander formulier dat op de website aanwezig is. Ook kunt u via deze internetpagina uzelf inschrijven op een periodieke nieuwsbrief. In alle gevallen vraagt Aannemer u enkele gegevens door te sturen. Door het verzenden van een formulier op deze internetpagina of een e-mail naar Aannemer, verklaart u zich akkoord met de toepasselijkheid van dit privacybeleid. Het is voor u dus prettig te weten dat Aannemer vertrouwelijk met de door u doorgezonden informatie omgaat, maar Aannemer kan zich ook heel goed voorstellen dat u wilt weten wat er precies gebeurt met de door u vrijgegeven informatie en wat eventueel uw rechten zijn. Dit kunt u allemaal teruglezen op deze pagina. Mocht een en ander u na het lezen toch niet helemaal duidelijk zijn, dan verzoekt Aannemer u vriendelijk om uw specifieke vraag per e-mail door te sturen naar Aannemer.

Persoonsgegevens die worden verwerkt
Aannemer kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de door Aannemer aangeboden diensten en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op deze internetpagina verstrekt. Aannemer kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

  • Uw voor- en achternaam
  • Uw adresgegevens
  • Uw telefoonnummer
  • Uw e-mailadres
  • Gegevens omtrent familieleden
  • Identiteitsbewijs
  • Identiteitsbewijsnummer
  • Uw IP-adres
  • Adresgegevens van een werklocatie

Waarom Aannemer uw gegevens nodig heeft
Aannemer verwerkt uw persoonsgegevens om contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden. Daarnaast kan Aannemer de door u verstrekte gegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht of het op uw verzoek sturen van een periodieke nieuwsbrief naar een door u opgegeven e-mailadres.

Het ontvangen van een periodieke nieuwsbrief
Aannemer kan, op uw verzoek en indien daadwerkelijk door Aannemer aangeboden, u een periodieke nieuwsbrief laten toekomen op een door u opgegeven e-mailadres. Dit doet u door het invullen van het formulier op deze website. De hierbij door u aangeleverde gegevens worden door Aannemer niet aan derden beschikbaar gesteld maar worden alleen gebruikt om u over diensten, nieuws en aanbiedingen van Aannemer te informeren. Aannemer en de eventueel door Aannemer ingeschakelde hulppersonen en/of derden zijn echter niet aansprakelijk voor enige schade, direct en/of indirect die voortvloeit uit of op enige andere wijze verband houdt met deze e-mails. Aannemer kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gehouden voor het onjuist verzenden, ontvangen of verwerken van de upload en e-mailberichten, noch voor eventuele aanstoot door u genomen inzake de inhoud van deze e-mails. U kunt u op elk moment afmelden voor de nieuwsbrief door een e-mail te sturen naar Aannemer, onder vermelding van uw naam en het e-mailadres waarmee u zichzelf eerder hebt ingeschreven voor de nieuwsbrief, of door te klikken op de daarvoor bestemde link in de nieuwsbrief.

Hoe lang Aannemer gegevens bewaart
Aannemer bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uit belastingtechnisch oogpunt worden uw gegevens niet langer dan vijf jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt of het moet om dringende redenen noodzakelijk zijn, dan wel verzocht worden door de officiële instanties. Mocht u na het ontvangen van een offerte besluiten geen gebruik te maken van de door Aannemer in de offerte aangeboden diensten, verwijdert Aannemer de door u aan Aannemer verstrekte gegevens binnen dertig werkdagen uit het systeem. Mocht Aannemer, uit hoofde van het opmaken van de offerte, de door u verstrekte gegevens hebben verstrekt aan met Aannemer samenwerkende derden, vraagt Aannemer aan deze derden uw gegevens binnen dertig werkdagen uit hun systeem te verwijderen, maar heeft Aannemer geen enkele invloed op het daadwerkelijk uitvoeren van dit verzoek.

Delen met anderen
Aannemer verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, voor het opmaken van een offerte of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Aannemer verstrekt uw persoonsgegevens direct aan de desbetreffende officiële instanties indien volgens Aannemer sprake is van frauduleus handelen, valsheid in geschrifte, identiteitsfraude, overtreding van de narcoticawet of andere zaken welke volgens de Spaanse wet, dan wel internationaal recht, strafbaar zijn of volgens Aannemer mogelijk strafbaar kunnen zijn.

In kaart brengen websitebezoek
Op de internetpagina van Aannemer worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de internetpagina. Aannemer gebruikt deze informatie om de werking van de internetpagina te verbeteren en fraude te voorkomen. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

Google analytics
De website van Aannemer maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de websitegebruiken en hoe effectief de Adwords-advertenties van de internetpagina van Aannemer bij Google zoekresultaatpagina’s zijn. De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie. U treft daar ook het privacybeleid van Google Analytics aan. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe deze internetpagina gebruikt wordt en om rapporten over de internetpagina aan Aannemer te kunnen verstrekken. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Aannemer heeft hier geen enkele invloed op. Aannemer heeft Google geen toestemming gegeven om via haar internetpagina verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U hebt het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt per e-mail een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar Aannemer. Aannemer zal zo snel mogelijk, maar binnen negentig werkdagen na ontvangst van uw e-mail op uw verzoek reageren.

Beveiligen
Aannemer neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De internetpagina van Aannemer maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen. Als u toch de indruk hebt dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door Aannemer verzamelde persoonsgegevens, neem dan per e-mail contact met Aannemer.

Wijzigingen en acceptatie
Aannemer behoudt zich het recht voor de op of via deze internetpagina aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze pagina, prijzen en beeldmateriaal, te allen tijde te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen. Begrijp goed dat u door het maken van een afspraak met Aannemer u automatisch aangeeft het Privacybeleid volledig te aanvaarden.

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.