Lees de tekst op deze pagina alstublieft zorgvuldig door alvorens de internetpagina www.flowworks.es, maar ook de hier aan gekoppelde subdomeinen, en social media pagina’s zoals bijvoorbeeld Facebook, Instagram en Twitter, welke eigendom dan wel onder beheer zijn van Flow Works te gebruiken. Door de internetpagina en/of de social media pagina’s van Flow Works te gebruiken, geeft u aan kennis te hebben genomen van en onvoorwaardelijk akkoord te gaan met de hier gestelde punten en voorwaarden. Indien u niet akkoord gaat met één of meerdere punten, dient u geen gebruik te maken van de internetpagina en/of de social media pagina’s van Flow Works. Overal waar in op deze pagina ‘hij’ vermeldt staat, dient in geval van toepassing ook ‘zij’ gelezen te worden en omgekeerd.

Online formulieren
Als u via deze website, of de diverse social media kanalen, contact op neemt met Flow Works kan dat via een contactformulier, per e-mail of een ander formulier dat op de website aanwezig is. Ook kunt u via deze website uzelf inschrijven op een periodieke nieuwsbrief. In alle gevallen vraagt Flow Works u enkele gegevens door te sturen. Door het verzenden van een formulier op deze website of een e-mail naar Flow Works, verklaart u zich akkoord met de toepasselijkheid van dit privacybeleid. Het is voor u dus prettig te weten dat Flow Works vertrouwelijk met de door u doorgezonden informatie omgaat, maar Flow Works kan zich ook heel goed voorstellen dat u wilt weten wat er precies gebeurt met de door u vrijgegeven informatie en wat eventueel uw rechten zijn. Dit kunt u allemaal teruglezen op deze pagina. Mocht een en ander u na het lezen toch niet helemaal duidelijk zijn, dan verzoekt Flow Works u vriendelijk om uw specifieke vraag per e-mail door te sturen.

Persoonsgegevens die worden verwerkt
Flow Works kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de door Flow Works aangeboden diensten en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op deze website verstrekt. Flow Works kan in ieder geval de volgende persoonsgegevens verwerken:

  • Uw voor- en achternaam
  • Uw adresgegevens
  • Uw telefoonnummer
  • Uw e-mailadres
  • Adresgegevens van werklocatie
  • Identiteitsbewijs
  • Identiteitsbewijsnummer
  • Uw IP-adres
  • Bijzonderheden omtrent de opdracht

Waarom Flow Works uw gegevens nodig heeft
Flow Works verwerkt uw persoonsgegevens om contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail, telefoon en/of per post) te kunnen benaderen. Daarnaast kan Flow Works de door u verstrekte gegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht of het op uw verzoek sturen van een periodieke nieuwsbrief naar een door u opgegeven e-mailadres.

Het ontvangen van een periodieke nieuwsbrief
Flow Works kan, op uw verzoek en indien daadwerkelijk door Flow Works aangeboden, u een periodieke nieuwsbrief laten toekomen op een door u opgegeven e-mailadres. Dit doet u door het invullen van een daarvoor bedoeld formulier op deze website. De hierbij door u aangeleverde gegevens worden door Flow Works niet aan derden beschikbaar gesteld maar worden alleen gebruikt om u over diensten, nieuws en aanbiedingen van Flow Works te informeren. Flow Works en de eventueel door Flow Works ingeschakelde hulppersonen en/of derden zijn echter niet aansprakelijk voor enige schade, direct en/of indirect die voortvloeit uit of op enige andere wijze verband houdt met deze e-mails. Flow Works kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gehouden voor het onjuist verzenden, ontvangen of verwerken van de upload en e-mailberichten, noch voor eventuele aanstoot door u genomen inzake de inhoud van deze e-mails. U kunt u op elk moment afmelden voor de nieuwsbrief door een e-mail te sturen naar Flow Works, onder vermelding van in ieder geval uw naam en het e-mailadres waarmee u zichzelf eerder hebt ingeschreven voor de nieuwsbrief, of door te klikken op de daarvoor bestemde link in de nieuwsbrief.

Hoe lang Flow Works gegevens bewaart
Flow Works bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uit belastingtechnisch oogpunt kunnen uw gegevens minimaal vijf jaar bewaard worden, doch indien het om dringende redenen noodzakelijk is dan wel verzocht wordt door de officiële instanties, kan deze termijn langer zijn.

Delen met anderen
Bouwpartner verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Flow Works verstrekt uw persoonsgegevens direct aan de desbetreffende officiële instanties indien volgens Flow Works sprake is van frauduleus handelen, valsheid in geschrifte, identiteitsfraude, overtreding van de wet of andere zaken welke volgens de Spaanse wet, dan wel internationaal recht, strafbaar zijn of volgens Flow Works mogelijk strafbaar kunnen zijn.

In kaart brengen websitebezoek
Op de website van Flow Works worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website en om fraude tegen te gaan. Flow Works gebruikt deze informatie ook om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

Google analytics
De website van Flow Works maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de websitegebruiken en hoe effectief de Adwords-advertenties van de website van Flow Works bij Google zoekresultaatpagina’s zijn. De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie. U treft daar ook het privacybeleid van Google Analytics aan. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe deze website gebruikt wordt, om rapporten over de website aan Flow Works te kunnen verstrekken en om de eventuele adverteerders op de website van Flow Works informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Flow Works heeft hier geen enkele invloed op. Flow Works heeft Google geen toestemming gegeven om via haar website verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U hebt het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering per e-mail sturen naar Flow Works. Flow Works zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen honderdtachtig dagen na ontvangst van uw e-mail op uw verzoek reageren.

Beveiligen
Flow Works neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van Flow Works maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen. Als u toch de indruk hebt dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door Flow Works verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met Flow Works op via e-mail.

Wijzigingen
Flow Works behoudt zich het recht voor de op of via deze internetpagina aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze pagina, prijzen en beeldmateriaal, te allen tijde te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen.

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.