Lees de tekst op deze pagina alstublieft zorgvuldig door alvorens de internetpagina www.flowworks.es, de hier aan gekoppelde subdomeinen en de social media pagina’s die eigendom dan wel onder beheer zijn van Flow Works te gebruiken. Door de internetpagina en/of de bedoelde social media pagina’s van Flow Works te gebruiken, geeft u aan kennis te hebben genomen van en onvoorwaardelijk akkoord te gaan met de hier gestelde punten en voorwaarden. Indien u niet akkoord gaat met één of meerdere punten dient u geen gebruik te maken van de internetpagina en/of de bedoelde social media pagina’s van Flow Works. Overal waar in op deze pagina ‘hij’ vermeldt staat, dient in geval van toepassing ook ‘zij’ gelezen te worden en omgekeerd. Mocht u problemen ondervinden op onze website, laat ons dit dan weten door het sturen van een e-mail. Wij zullen dan onze uiterste beste doen het probleem zo spoedig mogelijk te verhelpen.

Elektronische communicatie
U kunt Flow Works op verschillende manieren bereiken. Onder meer via deze website, het op deze website vermelde telefoonnummer (tijdens onze kantooruren), WhatsApp en e-mail. Indien u kiest om Flow Works via elektronische communicatie, zoals bijvoorbeeld deze website, e-mail of WhatsApp, te bereiken, is het voor u belangrijk te weten dat elektronische communicatie nooit 100% veilig is. Door gevoelige of vertrouwelijke informatie zonder ‘versleuteling’ via het open internet aan ons te versturen aanvaardt u het risico, dat deze informatie bij derden terechtkomt. Flow Works is dan ook nooit aansprakelijk voor door u geleden schades als u ons via elektronische communicatie wenst te bereiken.

Informatie & hyperlinks
Wij bieden, tenzij uitdrukkelijk anders wordt vermeld, de informatie op de website aan als een vorm van dienstverlening. In het bijzonder aan onze huidige en toekomstige relaties, maar in feite aan een ieder die toegang heeft tot internet. Er kunnen geen rechten aan worden ontleend en de door ons verstrekte informatie dient niet beschouwd te worden als aanbieding of overeenkomst. Wij betrachten altijd de grootst mogelijke zorgvuldigheid bij het samenstellen en/of opmaken van onze websites. Dit betekent evenwel niet dat wij kunnen garanderen dat de op de website verstrekte informatie altijd juist, up-to-date of compleet is. In de gevallen dat op de website hyperlinks worden aangeboden, betekent dit niet dat wij de via die links eventueel aangeboden diensten of producten aanbevelen. Ook voor de juistheid van de informatie op die websites kunnen wij niet instaan.

Aansprakelijkheid
Flow Works en/of onze werknemers zijn niet aansprakelijk voor enigerlei schade die ontstaat als gevolg van (onzorgvuldig of onjuist) gebruik van de informatie of mogelijkheden die de website biedt of gebruik van de website zelf, tenzij er sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid. Gebruik van de website geschiedt dan ook volledig voor uw eigen risico. Ook zijn wij niet aansprakelijk in de gevallen dat de website (tijdelijk) niet bereikbaar is.

Wijzigingen
Wij zullen de informatie op de website periodiek aanvullen en eventueel wijzigen. Dit kunnen wij steeds onmiddellijk en zonder enige kennisgeving vooraf doen.

Rechten van intellectuele eigendom
Ten aanzien van alle informatie en/of andere auteursrechtelijk beschermde werken op de website behouden wij uitdrukkelijk onze auteursrechten en die van onze licentiegevers voor. Voor gebruik van het hiervoor bedoelde heeft u voorafgaande toestemming van ons nodig. U kunt uw verzoeken in dit verband aan ons richten per e-mail.

Toepasselijk recht
Op deze website, deze disclaimer en onze overeenkomsten is uitsluitend Spaans recht van toepassing. Alle eventuele uit hoofde van de websites en de disclaimer voortvloeiende geschillen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Spanje.