Ruim 28% wordt niet volgens overeenkomst uitgevoerd!

Het bouwen en verbouwen van een huis in Spanje is een complex proces en niet zelden worden gemaakte afspraken niet of slechts gedeeltelijk nagekomen. U bent de regisseur, maar hoe houdt u het overzicht, zeker als u niet in Spanje woonachtig bent? U dient de bouwwerkzaamheden in vastgestelde termijnen te betalen, waarbij u door betaling goedkeuring geeft voor het dan afgeleverde werk. En bij de eindoplevering is het erg lastig reclameren als u door betaling uw goedkeuring heeft gegeven. Want waarom heeft u betaald als het niet goed was? Dan gaat het excuus dat u niet in de gelegenheid was om het werk voor betaling te controleren niet op. Met die wetenschap is het erg prettig als het tussentijds opgeleverde werk vóór betaling gecontroleerd wordt zodat u zeker weet dat u betaalt voor wat is afgesproken.

Van start tot finish
Wij garanderen zelf regelmatig aanwezig te zijn op de bouwplaats, voeren daarbij tussentijds aangekondigde en onaangekondigde controles uit en staan gedurende het hele bouwproject, van start tot finish, tot uw beschikking als uw persoonlijke toezichthouder. De oplevering van het bouwproject is voor ons geen eindpunt, maar meer het startpunt. Het bouwwerk wordt van de aannemer overgedragen aan u, de opdrachtgever. Voor de acceptatie van deze overdracht is het belangrijk dat het pand op alle bouwtechnische aspecten wordt beoordeeld. Wij begeleiden u bij de eindbeoordeling en doen dit zeer kritisch. Bij bouwprojecten die opgeleverd worden zonder dat men gebruik heeft gemaakt van bouwtoezicht wordt gemiddeld 72% van de bouwopdracht conform de overeenkomst uitgevoerd. Helaas blijft er dan altijd nog 28% over dat niet conform de overeenkomst is uitgevoerd.

Ons tarief
Wilt u gebruikmaken van bouwtoezicht in Spanje? Dan hanteren wij een vast tarief van € 1.500,-, welke u middels vooruitbetaling voldoet, waarna u voor maximaal twintig uur gebruik kunt maken van onze diensten. Mocht u meer dan het maximaal aantal uren willen reserveren omdat het werk hierom vraagt, worden meer uren berekend volgens het bij ons geldende uurtarief, met een minimale afname van telkens vijf uur welke u middels vooruitbetaling voldoet. Meer te werken uren zijn alleen mogelijk na uw schriftelijke toestemming, waarna op de eindfactuur eventueel teveel betaalde uren in mindering worden gebracht.

Meer weten?
Een oriënterend gesprek verplicht u tot niets maar kan zeer verhelderend zijn. Wij zijn er zeker van dat ook u voordeel zult hebben bij onze brede expertise. Wilt u meer weten over onze mogelijkheden? Vul het formulier hieronder zo volledig mogelijk in, waarna wij zo spoedig mogelijk contact met u op zullen nemen om uw vragen zo volledig mogelijk te beantwoorden. Wij spreken gewoon uw taal, dus dat is wel zo makkelijk.

Ja, ik wil graag meer informatie ontvangen

Please enable JavaScript in your browser to complete this form.
Aanhef
Voor- en achternaam
Plaats hier uw vragen, opmerkingen of specificaties.
Algemene Voorwaarden